SARBIDE-PROBAK

Goi-mailako zikloetara sartzeko probak

La preparación de esta prueba está dirigida a personas que cumplan los siguientes requisitos:

 • 19 urte izatea, edo proba egiten den urtean 19 urte betetzea.
 • Batxilergo titulurik ez izatea.
 • Lanbide Heziketako teknikari edo goi-mailako teknikari edo teknikari espezialista titulurik ez izatea.

Sarbide-probak bi zati ditu:

 • Zati orokorra
 • Zati espezifikoa: zati honetatik salbuestea eskatu ahal izango dute ondorengoa justifikatzen dutenek:
  - Lan esperientzia.
  - 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiria.
  - Aukerarekin lotutako goi-mailako titulu bateko bi modulu gaindituta izatea.
Euskara